kunstsmit.nl

Copyrights

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal zijn in eigendom van www.kunstsmit.nl en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij er een andere bron is vermeld. De foto's zijn gemaakt door Hans de Vries.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van www.kunstsmit.nl.

Voor zover bij www.kunstsmit.nl bekend zijn alle teksten, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Als op sommige teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal copyright/auteursrechten zit, laat het www.kunstsmit.nl dan zo spoedig mogelijk weten.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor www.kunstsmit.nl maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie met betrekking tot het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen met www.kunstsmit.nl, via de rubriek contact.