kunstsmit.nl

Een greep uit de toekomst

  Titel : Een greep uit de toekomst
  Ondertitel : -
  Auteur : Frans Smit
  ISBN : 9789402148695
  Uitgever : Brave New Books
  Aantal Pagina's : 195
  Uitgegeven in : 2016 (Tweede herziene druk in 2018)
  Illustrator : -
  Vormgeving : -
  Druk : -
  Beschikbaarheid : Te koop via Webshop

Over de publicatie

Als Ed aangifte doet van de brutale straatroof van zijn huissleutel wekt dat bij de politie meteen argwaan. Snel wordt duidelijk dat het voorwerp veel meer is dan een gewone sleutel. Het bevat het digitale geheugen van het Bureau Experiment, in opdracht waarvan Ed onderzoek deed naar de achtergronden bij het vestigen van een nieuwe wereldorde. Een zenuwslopende speurtocht naar de dief loopt langs onverwachtse ontmoetingen en gevaren, tegen de achtergrond van opgaan, blinken en verzinken van de geestverwanten van Bureau Experiment.

"Briljant en geestig" - F. Walcker in 'Bras Literair'

Fragment uit 'Een greep uit de toekomst'

“De gedachte aan innerlijke kringen kwam bij mij voor 't eerst op toen ik de suite van Borisje, leidster van Bureau Experiment, betrad, die met een joviaal gebaar naar een fauteuil wees tegenover een met kussens overladen bank. Toen wij elkaar met een flauw glimlachje aankeken en het mij opviel hoe verrassend verlegen zij was, althans op dat moment, kwam Mathilde binnen. Haar gezicht zat in een grimmige plooi die ik niet van haar kende. Gelijktijdig gingen we zitten, de echtelieden in de uiterste hoeken van de enorme bank, ik met gepaste afstand op de stoel tegenover hen. Borisje nam het woord. 'Ed, wat zou je ervan vinden om buitenlandse zaken te doen?', klonk haar indringende, uit duizenden herkenbare hogedrukstem. Dat was het begin van mijn bescheiden carrière op het Bureau."