kunstsmit.nl

Kroniek in Goud

De hedendaagse geestesschool van het Rozenkruis

  Titel : Kroniek in Goud
  Ondertitel : De hedendaagse geestesschool van het Rozenkruis
  Auteur : Frans Smit
  ISBN : 9789085480501 | 9085480507
  Uitgever : Chroniqueur
  Aantal Pagina's : 127
  Uitgegeven in : 2005
  Illustrator : -
  Vormgeving : -
  Druk : -
  Beschikbaarheid : Te koop via Webshop

Over de publicatie

Kroniek in Goud doet voor het eerst sinds het in Nederland in 1935 ontstaan van de school van de Rozenkruisers openhartig verslag van haar geschiedenis en ontwikkeling. Behalve dat het boek de historie behandelt, werpt het ook een licht op de filosofie en gnostieke leer zoals die door deze geestesschool worden uitgedragen. Ondanks de spirituele crisis van de vorige eeuw waaraan ook de Rozenkruisers, internationaal verenigd onder de naam Lectorium Rosicrucianum, niet helemaal hebben kunnen ontkomen, heeft deze beweging in het na 1945 opgeleefde christelijk-gnostieke veld haar bijzondere plaats tot in deze tijd weten te behouden.

Fragment uit 'Kroniek in Goud'

“Er bestaat tenslotte nog een ongeschreven verhaal binnen deze beweging. Dit verhaal, het relaas van alle ervaringen, belevingen en bevindingen van de deelgenoten aan deze spirituele gemeenschap, is niet opgetekend. Dat komt omdat al die ervaringen een persoonlijk stempel dragen. Dit mag tegenstrijdig klinken met het gemeenschappelijke en spirituele karakter, maar kan worden verklaard uit het grondgegeven dat binnen een mysterieschool als het Lectorium, de universele, bovenpersoonlijke geest een uitgang op persoonlijk vlak vindt. Ook dat is universeel en van alle tijden. ‘Uit het hart zijn de uitgangen van het leven’, kan men in de Bijbel lezen (Spreuken 4:23). Dus uit ieders hart.”