kunstsmit.nl

Overgrootvader vertelt in 2031

  Titel : Overgrootvader vertelt in 2033 ...
  Ondertitel : -
  Auteur : Frans Smit
  ISBN : 9789493255685
  Uitgever : Eigen Beheer
  Aantal Pagina's : 63
  Uitgegeven in : 2023
  Illustrator : Anne Dekkers
  Vormgeving : sansarte.nl
  Druk : EZBook, Blaricum
  Beschikbaarheid : Te koop via Webshop

Over de publicatie

Ik vond het tijd worden voor een optimistisch geluid. Een overgrootvader houdt een achttal korte monologen tegen zijn achterkleinzoon, over hoe de situatie in de wereld na de crisis waarin we nu zitten is verbeterd. Een totale omkering heeft plaatsgevonden: vroeger was alles slechter (dus niet meer andersom). Over die realiteit vertelt in 2031 een enthousiaste overgrootvader. Zo is in dat jaar de reclame verdwenen; de verderfelijke taalbeïnvloeding van het woordje “fuck/fucking” voorbij; het speculeren op de financiële markten definitief aan banden gelegd; de monarchie in Nederland uitgestorven; eindelijk politieke eensgezindheid in Europa bereikt vanwege klimatologische bedreigingen van miljoenen inwoners; het geloof vervangen door kennis; en heeft de kunst een nieuwe schoonheid en ontroering gevonden.Een moderne utopie gebaseerd op de huidige realiteit.

Fragment uit 'Overgrootvader vertelt in 2031'

“Wat de laatste jaren is opgekomen, is de herwaardering van de kunstenaar. We krijgen misschien wel de mooiste omkering van waarde te zien, een terugkeer welbeschouwd. Niet langer de kunstenaar die als randfiguur onderaan de maatschappelijke ladder bungelt, maar de kunstenaar die, net als in oude tijden, op een schild geheven wordt omdat ie in staat is ons het sublieme te doen zien of horen of lezen. Het is een ontwikkeling die nog maar aarzelend begonnen is, mij in ieder geval optimistisch stemt. Kijk maar hoe zich nieuwe opdrachtgevers aanmelden. Zij zijn niet meer onder kerk en hof te vinden, zie kiezen zelf de kunstenaars uit die het publiek weten te raken. Niet shockeren, wat vroeger te vaak gebeurde waardoor het ’n kunstje werd. Nee, betoveren, zoals de cineast Tarkovski deed. Dankzij de genereuze opdrachten die blijk geven van de juiste inschatting van de kunst, verliezen kunstenaars hun oude status van berooide outsiders. Zij worden rijker, en de wereld wordt verrijkt met nieuwe, meeslepende kunstwerken. Kunst werd te lang beschouwd als franje. Gelukkig mag ik tegen het eind van mijn leven meemaken dat de kunst haar oud-nieuwe positie als onmisbare magie weer inneemt.”