kunstsmit.nl

Overgrootvader vertelt in 2033 ...

  Titel : Overgrootvader vertelt in 2033 ...
  Ondertitel : -
  Auteur : Frans Smit
  ISBN : 9789493255685
  Uitgever : Eigen Beheer
  Aantal Pagina's : 63
  Uitgegeven in : 2023
  Illustrator : Anne Dekkers
  Vormgeving : sansarte.nl
  Druk : EZBook, Blaricum
  Beschikbaarheid : Te koop via Webshop

Over de publicatie

In tijden als deze vol van onheilsberichten, pessimisme en dystopieën is het zinvol en nuttig een antimedicijn in te zetten. Dat doet dit boekje, wat je als een voorbeeld van 'naïeve utopie' moet zien. De eerste in zijn soort. Schrijver en illustrator spreken de wens uit dat dit voorbeeld een breed vervolg zal krijgen. Het boek is ook bedoeld als een afrekening met de hardnekkige misvatting dat vroeger veel zo niet alles zogenaamd beter was dan nu. Met de ambitie dit radicaal om te draaien, laten de samenstellers overgrootvader in 2033 tegen zijn achterkleinzoon Mug aan het woord. Op allerlei gebieden, samengevat in acht afleveringen, komt hij met de heldere en optimistische boodschap dat veel 'nu' in 2033 er beter uitziet dan vroeger. Symbolisch te lezen of als vorm van 'magisch denken' - het motto blijft onveranderd: niet bij de pakken neerzitten! In tien jaar kan er 'n hoop verbeteren. Disclaimer: dit boek bevat geen voorspellingen.