kunstsmit.nl

Publicaties

De onderstaande publicaties zijn of worden door Frans Smit gepubliceerd.

Overgrootvader vertelt in 2033...

Overgrootvader vertelt in 2033... - In tijden als deze vol van onheilsberichten, pessimisme en dystopieën is het zinvol en nuttig een antimedicijn in te zetten. Dat doet dit boekje, wat je als een voorbeeld van 'naïeve utopie' moet zien. De eerste in zijn soort. Schrijver en illustrator spreken de wens uit dat dit voorbeeld een breed vervolg zal krijgen. Het boek is ook bedoeld als een afrekening met de hardnekkige misvatting dat vroeger veel zo niet alles zogenaamd beter was [...]  Lees verder

 
Een greep uit de toekomst

Een greep uit de toekomst (2016) - De gedachte aan innerlijke kringen kwam bij mij voor 't eerst op toen ik de suite van Borisje, leidster van Bureau Experiment, betrad, die met een joviaal gebaar naar een fauteuil wees tegenover een met kussens overladen bank. Toen wij elkaar met een flauw glimlachje aankeken en het mij opviel hoe verrassend verlegen zij was, althans op dat moment, kwam Mathilde binnen. Haar gezicht zat in een grimmige plooi die ik niet van haar kende. Gelijktijdig gingen we zitten, de echtelieden in de [...]  Lees verder

 
Het derde punt

Het derde punt (2014) - Een filosofisch werk, dat zich buigt over de vraag in welke richting de veelvormige spiritualiteit zich in de 21e eeuw gaat ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s: de herontdekking van de gnosis; de opkomst van het non-dualisme; het alchemisch huwelijk; groepsvorming en individualisme. Naast dit beschouwelijk aspect dat vooral naar de naaste toekomst wijst, bevat het geschrift ook een praktisch deel. Hierin worden drie sleutels voor een magisch leven gegeven, namelijk: openheid, wakker zijn [...]  Lees verder

 
Kroniek in Goud

Kroniek in Goud (2005) - De hedendaagse geestesschool van het Rozenkruis Kroniek in Goud doet voor het eerst sinds het in Nederland in 1935 ontstaan van de school van de Rozenkruisers openhartig verslag van haar geschiedenis en ontwikkeling. Behalve dat het boek de historie behandelt, werpt het ook een licht op de filosofie en gnostieke leer zoals die door deze geestesschool worden uitgedragen. Ondanks de spirituele crisis van de vorige eeuw waaraan ook de Rozenkruisers, internationaal verenigd onder de naam Lectorium Rosicrucianum, niet helemaal hebben kunnen ontkomen, [...]  Lees verder

 
De Eidofoon

De Eidofoon (2001) - Verschenen onder pseudoniem F.Walcker Rotterdam, 2031. Een jong, talentvol stel – zij is trapezeacrobaat, hij violist – komt een wel heel bijzonder muziekinstrument op hun weg. Een meeslepende zoektocht naar de magische muziek van de toekomst neemt een aanvang. De geheimzinnige Chinees Wang, ingewijd in de geheimen van Tao, voert Zelda en Cyril naar het vinden van de eidofoon en geeft verborgen aanwijzingen om dit instrument te ontwikkelen. Plaats van handeling is een stadsstaat temidden [...]  Lees verder

 
De roep van het Rozenkruis

De roep van het Rozenkruis (1998) - Betreft een uitgebreide catalogustekst, horende bij een overzichtstentoonstelling over de beweging van de Rozenkruisers. De inhoud is zowel een historisch verslag, teruggaand tot de klassieke Rozenkruisers uit de 17e eeuw en uitmondend in hedendaagse groeperingen, als een korte verhandeling van de wereldbeschouwing van deze spirituele beweging. De tentoonstelling uit 1998 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevatte 184 handschriften, boekwerken en documenten, afkomstig [...]  Lees verder

 
Het Oog van de Wereld. Nederland in de Gouden Eeuw

Het Oog van de Wereld. Nederland in de Gouden Eeuw (1992) - Dit boek behandelt de spirituele achtergronden van Nederland in de Gouden Eeuw. Voorafgaand wordt de culturele identiteit van Nederland onderzocht, o.a. aan de hand van de middeleeuwse sage van de Zwanenridder. Ook het meest gedrukte geschrift dat hier ooit verscheen, de Navolging Christi van Thomas à Kempis, en de beweging van de Moderne Devotie spelen een belangrijke rol in de late Middeleeuwen. Speciale aandacht gaat uit naar [...]  Lees verder

 
Gustav Meyrink - Auf der Suche nach dem Übersinnlichen

Gustav Meyrink - Auf der Suche nach dem Übersinnlichen (1988) - Dit is de vertaling in het Duits van de biografie over Gustav Meyrink (zie Biografie Gustav Meyrink). De vertaling is van de hand van Konrad Dietzfelbinger. Het boek kwam uit in 1988 bij Langen Müller Verlag in München. In 1990 kwam ook een paperback editie ervan uit bij Knaur (München). [...]  Lees verder

 
Gustav Meyrink

Biografie Gustav Meyrink (1986) - Het leven van een esoterisch auteur en geestelijk zoeker. Dit is de eerste volledige biografie die over Meyrink is verschenen. Tot 1986 bestond er alleen een biografische schets van Eduard Frank uit 1957, terwijl Meyrink leefde tot 1932. Aanleiding tot het schrijven van zijn biografie was voor mij primair het lezen van zijn romans, die behalve De golem en Het groene gezicht, pas na 1977 in Nederlandse vertaling verschenen.Maar ook genoemde biografische schets fascineerde mij. Het leven van [...]  Lees verder